Thời gian không dừng lại cho bất kỳ ai, vì vậy chúng tôi đang tìm đến iPhone 15, mặc dù thực tế là iPhone 14 chỉ mới được ra mắt.

iPhone 15 có thể sẽ ra mắt vào cuối năm 2023, trừ khi Apple rút ký tự đại diện bằng tên “14S” hoặc một cái gì đó tương tự. Tuy nhiên, điều này có vẻ khó xảy ra vì chúng ta đã nghe thấy những rò rỉ và tin đồn sử dụng tên iPhone 15.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here